Rejestracja krok 2

Wygląda ok!
Data końca ubezpieczenia OC/AC jest wymagana.
Wygląda ok!
Data ważności prawa jazdy jest wymagana.
Wygląda ok!
Data przeglądu technicznego jest wymagana.
Wygląda ok!
Data homologacji gaśnicy jest wymagana.
Wygląda ok!
Data wymiany oleju jest wymagana.